Καταστατικό

Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας. Δείτε ολόκληρο το καταστατικό στο επισυναπτόμενο αρχείο.